นายจักรวาล เข็มเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
   

   


 


นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ
 
นางสาวรติพร บุราณเดช
นายศิริโชค คงแป้น